Przesylany plik zostanie usuniety przy pierwszej probie pobrania (nawet jak zakonczy sie ona niepowodzeniem)

Uploaded file will be deleted after first initiated transfer (even if it's unsucesfull)

Plik: